Hình thức đăng ký Mt01 học dự toán

Hình thức đăng ký học bóc tách dự toán:
+ Hotline 24/7: 0985.085.440. (Mr Sơn).유
+ Soạn tin SMS ♔
+ Yahoo,☃ email: Email: quangsonedu@gmail.com, Yahoo: quangsonedu
Thành phần phù hợp lớp học bóc tách khối lượng 유 lập dự toán.
- ◊Là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,❦ lập dự toán công trình, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và công tác bóc tách khối lượng, ♋
- ♠Những giám đốc quản lý dự án hay trưởng phó ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, hay chủ nghiệm công trình.❄
- Những người có nhu cầu cần học để phục vụ công việc hay sinh viên.✓
học lập dự toán

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »